விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவை

சிக்கல் தயாரிப்புகளை எவ்வாறு கையாள்வது

பெறப்பட்ட பொருட்களுக்குப் பிறகு தயாரிப்புகளில் சிக்கல் இருப்பதை வாடிக்கையாளர் கண்டறிந்தால், வாடிக்கையாளர் புகார்களைக் கையாள்வதற்கான முழுமையான செயல்முறை எங்களிடம் உள்ளது.
எங்கள் அடாப்டரின் தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், "தரம்" என்பதற்குச் செல்லவும்

asbqeb

✧ முதலில், நீங்கள் தயாரிப்பின் சிக்கல்களை எங்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும், வடிவம் அறிக்கை, உரை விளக்கம் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் வீடியோவாக இருக்கலாம்.

✧ நாங்கள் வாடிக்கையாளர் புகார்களைப் பெற்றவுடன், விற்பனைக் குழு தரக் கட்டுப்பாட்டுத் துறையிடம் சிக்கலைப் பற்றி கருத்துத் தெரிவிக்கும்.

✧ தரக் கட்டுப்பாட்டுத் துறையானது விற்பனைக் குழுவிடமிருந்து புகார் அறிக்கையைப் பெற்றவுடன், QE பொறியாளர், உற்பத்தித் துறையையும் தரக் கட்டுப்பாட்டுத் துறையையும் மேற்கூறிய செயல்முறையின்படி குறைபாடுள்ள நிகழ்வை உறுதிப்படுத்தி, அதன் காரணத்தைக் கண்டறிந்து, வாடிக்கையாளருக்கு வழங்குவார். திருப்திகரமான தீர்வு.